Ce este o Unitate Protejată Autorizată?

Unitatea Protejată Autorizată (UPA) este entitatea de drept public sau privat cu gestiune proprie, în cadrul căreia:

  • sunt angajate minimum 3 persoane cu dizabilități;
  • persoanele cu dizabilități angajate reprezintă cel puțin 30% din numărul total al angajaților;
  • timpul de lucru cumulat al persoanelor cu dizabilități angajate reprezintă cel puțin 50% din totalul timpului de lucru al tuturor angajaților.

Autorizația întreprinderii sociale remesh cu statut de Unitate Protejată Autorizată
sub numele SC ECO Atelierul Social SRL o regăsiți aici.

Conform legii 193/2020, care actualizează legea 448/2006, companiile pot înlocui taxa lunară pe dizabilitate cu achiziționarea produselor realizate în cadrul unei unități protejate autorizate. 

Orice companie cu peste 50 de angajați care cumpără produsele lucrate în atelierul remesh:

  • transformă taxa pe dizabilitate pe care trebuie să o plătească statului, în bunuri și servicii pentru companie și angajați;
  • contribuie la misiunea remesh de protejare a mediului înconjurător (reciclarea materialelor publicitare și transformarea lor în produse sustenabile);
  • contribuie la crearea locurilor de muncă persoanelor cu dizabilități, provenite din medii dezavantajate și cu diverse vulnerabilități

Cum poți să folosești taxa pe dizabilitate într-un mod sustenabil și responsabil ?

Angajatorii care au mai mult de 50 de angajati si care nu indeplinesc conditia ca minim 4% dintre acestia sa fie persoane cu handicap, trebuie sa plateasca lunar la stat fie 50%, fie 100% din salariul minim brut pentru fiecare loc de munca ce ar fi trebuit sa fi fost ocupat de o persoana cu handicap. Prin urmare, si suma pentru care se pot incheia contracte de produse/servicii se determina tot lunar; mai exact, in luna curenta pentru luna anterioara.

Prin încheierea unor contracte – cadru care să prevadă un mecanism de cerere și ofertă între companie și Unitatea Protejată Autorizată. La începutul fiecărei luni, angajatorul va transmite către UPA o cerere de ofertă de produse/servicii în limita unei sume determinate în funcție de numărul de angajați din luna anterioară.
(max. 50% din salariul minim brut pentru fiecare loc de muncă ce ar fi trebuit să fie ocupat de o persoană cu handicap, inmuțlțit cu numărul de locuri de muncă în care nu a angajat persoane cu handicap în luna anterioară)