remesh este Unitate Protejată Autorizată

Ce este o Unitate Protejată Autorizată?

Unitatea Protejată Autorizată (UPA) este entitatea de drept public sau privat cu gestiune proprie, în cadrul căreia:

  • sunt angajate minimum 3 persoane cu dizabilități;
  • persoanele cu dizabilități angajate reprezintă cel puțin 30% din numărul total al angajaților;
  • timpul de lucru cumulat al persoanelor cu dizabilități angajate reprezintă cel puțin 50% din totalul timpului de lucru al tuturor angajaților.

Autorizația întreprinderii sociale remesh cu statut de Unitate Protejată Autorizată
sub numele SC ECO Atelierul Social SRL o regăsiți aici.

Conform legii 193/2020, care actualizează legea 448/2006, companiile pot înlocui jumătate din taxa lunară pe dizabilitate cu achiziționarea produselor realizate în cadrul unei unități protejate autorizate. 

Sună la 0744.663.357 și plasează o comandă remesh!

Orice companie cu peste 50 de angajați care cumpără produsele lucrate în atelierul remesh:

  • transformă jumătate din taxa pe dizabilitate pe care trebuie să o plătească statului, în bunuri și servicii pentru companie și angajați;
  • contribuie la misiunea remesh de protejare a mediului înconjurător (reciclarea materialelor publicitare și transformarea lor în produse sustenabile);
  • contribuie la crearea locurilor de muncă persoanelor cu dizabilități, provenite din medii dezavantajate și cu diverse vulnerabilități

Cum poți să folosești taxa pe dizabilitate într-un mod sustenabil și responsabil ?

Angajatorii care au mai mult de 50 de angajati si care nu îndeplinesc condiția ca minim 4% dintre aceștia să fie persoane cu handicap, trebuie sa plătească lunar la stat fie 50%, fie 100% din salariul minim brut pentru fiecare loc de munca ce ar fi trebuit sa fi fost ocupat de o persoana cu handicap. Prin urmare, și suma pentru care se pot încheia contracte de produse/servicii se determina tot lunar; mai exact, în luna curentă pentru luna anterioară.

Prin încheierea unor contracte – cadru care să prevadă un mecanism de cerere și ofertă între companie și Unitatea Protejată Autorizată. La începutul fiecărei luni, angajatorul va transmite către UPA o cerere de ofertă de produse/servicii în limita unei sume determinate în funcție de numărul de angajați din luna anterioară.
(max. 50% din salariul minim brut pentru fiecare loc de muncă ce ar fi trebuit să fie ocupat de o persoană cu handicap, inmuțlțit cu numărul de locuri de muncă în care nu a angajat persoane cu handicap în luna anterioară)